Prowadzone konsultacje i terapie:

  • Konsultacja psychoterapeutyczna dorosłych
  • Psychoterapia indywidualna dorosłych – po ustaleniu kontraktu z psychoterapeutą
  • Konsultacja psychoterapeutyczna uzależnień
  • Psychoterapia uzależnień – po ustaleniu kontraktu z psychoterapeutą

Psychoterapeuta po ukończonych całościowych czteroletnich studiach podyplomowych z psychoterapii organizowanych przez Katedrę Psychoterapii UJ CM. Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie w trakcie studiów z psychologii o specjalności psychologia kliniczna. Certyfikowany specjalista terapii uzależnień.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w całodobowym ośrodku i oddziale detoksykacyjnym Stowarzyszenia MONAR, Szpitalu Klinicznym im. dra J. Babińskiego w Krakowie (m.in. staż na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic), jak również pracując w poradniach leczenia uzależnienia i współuzależnienia oraz zdrowia psychicznego w Krakowie. Obecnie pracuje w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi konsultacje psychoterapeutyczne i psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz psychoterapię dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.