Prowadzone konsultacje i terapie:

  • Konsultacja i wsparcie psychologiczne dla dorosłych
  • Consultation and psychological support for adults
  • Psychoterapia indywidualna dorosłych – po ustaleniu kontraktu z psychoterapeutą

Psychoterapeuta w trakcie całościowego kursu przygotowującego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie w podejściu psychoanalitycznym. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku psychologia.

Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas stażu w Szpitalu Klinicznym im. J. Babińskiego w Krakowie oraz w całodobowym Oddziale Psychiatrii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, gdzie pracuje do chwili obecnej.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi konsultacje psychoterapeutyczne i psychoterapię indywidualną osób dorosłych, a także konsultacje i wsparcie psychologiczne dla osób dorosłych w języku polskim i angielskim. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

————————————————————————————

Psychotherapist in the middle of a comprehensive course preparing for a certificate from the Polish Psychiatric Association organized by the Department of Personality Disorders and Neurosis Treatment at the J. Babinski Clinical Hospital in Cracow in the psychoanalytic approach. She graduated from the Jagiellonian University with a degree in psychology.

She gained professional experience during her internship at the J. Babiński Clinical Hospital in Cracow and at the 24-hour Psychiatry Department of the Ludwik Rydygier Specialized Hospital in Cracow, where she works until now.

At SELFCARE Psychotherapy Offices, she provides psychotherapeutic consultations and individual psychotherapy for adults, as well as psychological consultation and support for adults in Polish and English. Her work is subject to regular supervision.