Skip to main content

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

  Niniejsza Polityka prywatności i cookies (“Polityka”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych przez Agnieszkę Staroszczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Psychoterapii Agnieszka Staroszczyk, NIP 8133292342 oraz Jacka Pietrasa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jacek Pietras, NIP 7341420439, wspólników spółki cywilnej działającej pod firmą A. Staroszczyk, J. Pietras spółka cywilna, adres: ul. Szlachecka 23B, 32-080 Brzezie, NIP 6772478791, REGON 52224991 (“Współadministratorzy”) w ramach strony internetowej znajdującej się pod adresem:www.gabinetyselfcare.pl (“Strona internetowa”).

  Współadministratorzy stosują odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Państwa danych osobowych oraz gwarantują, że przetwarzają je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

  Kontakt z Administratorem

  Współadministratorzy nie powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonują obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie zawartej umowy o współadministrowanie. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się ze Współadministratorami drogą elektroniczną, wysyłając e-mail pod adres: biuro@gabinetyselfcare.pl

  Informacje o przetwarzanych danych osobowych

  Korzystanie z usług świadczonych przez Współadministratorów w ramach Strony internetowej wymaga przetwarzania Państwa danych osobowych. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania.

  Kontakt e-mailowy/ telefoniczny

  W celu skontaktowania się ze Współadministratorami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również w celu przesłania zapytania poprzez formularz kontaktowy (jeśli jest dostępny), niezbędnie jest przekazanie adresu e-mail. W przypadku kontaktu telefonicznego Współadministratorzy również poproszą o podanie adresu e-mail (w celu przesłania informacji o przetwarzaniu danych osobowych). Ponadto, w treści wiadomości/rozmowy mogą się pojawić również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Dane osobowe są w tym przypadku przetwarzane w celu umożliwienia nawiązania i utrzymania kontaktu, na podstawie Państwa zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest uzasadniony interes administratora w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Umówienie się na konsultację

  W celu umówienia się na konsultację muszą Państwo skontaktować się ze Współadministratorami drogą elektroniczną (e-mail), telefonicznie lub za pośrednictwem kalendarza dostępnego na Stronie internetowej. Następnie niezbędne jest podanie imienia, adresu e-mail i numeru telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zarezerwować termin konsultacji. Dane osobowe są w tym przypadku przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy dotyczącej świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podstawą prawną przetwarzania po zrealizowaniu usługi jest uzasadniony interes administratora w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: ● ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; ● tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO; ● archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów; ● badania satysfakcji z oferowanych usług; ● kontaktu w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Współadministratorów przez czas realizacji poszczególnych celów oraz: ● przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego; ● do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora; ● do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; ● do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stroną internetową.

  Profilowanie

  Współadministratorzy mogą przetwarzać Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilować – nie będzie to jednak wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych ani w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Zakres profilowanych danych osobowych będzie dotyczył przede wszystkim Państwa aktywności na Stronie internetowej.

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców.

  Współadministratorzy będą przetwarzać dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

  Odbiorcy danych osobowych

  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podwykonawców Współadministratorów, takich jak dostawca oprogramowania, dostawca płatności, biuro księgowe, hostingodawca, podmiot zapewniający usługi marketingowe, podmiot zapewniający usługi statystyczne. Wszystkie podmioty, którym Współadministratorzy powierzają przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania tych danych.

  Na Stronie internetowej mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Współadministratorzy nie odpowiadają za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

  Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Z uwagi na korzystanie z usług Google LLC, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google stosuje mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.

  Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

  Uprawnienia

  RODO przyznaje Państwu następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych: ● prawo dostępu do danych osobowych, ● prawo do sprostowania danych osobowych, ● prawo do usunięcia danych osobowych, ● prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ● prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, ● prawo do przenoszenia danych, ● prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę Państwo wyrazili.

  Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Pliki cookies

  Współadministratorzy informują, że Strona internetowa korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych na Państwa urządzeniu końcowym. Współadministratorzy wykorzystują pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej, a także w celach statystycznych i marketingowych. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Współadministratorom na Państwa identyfikację. Współadministratorzy mogą umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Pliki cookies własne to przede wszystkim niezbędne pliki cookies Strony internetowej, które umożliwiają prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie Strony internetowej (służą one m.in. do dopasowania układu strony internetowej do ekranu urządzenia), w związku z czym ich wyłączenie nie jest możliwe (działanie tych plików jest warunkiem korzystania ze Strony internetowej). Współadministratorzy korzystają z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Państwa odwiedzin strony, takie jak wyświetlone podstrony, czas spędzony na stronie, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies Google dotyczące usługi Google Analytics.

  Podczas pierwszej wizyty na Stronie internetowej wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce. Wyłączenie plików cookies może jednak powodować trudności w korzystaniu ze Strony internetowej.

  Polityka obowiązuje od dnia 1 lipca 2022 roku.

  KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Współadministratorami Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) są Agnieszka Staroszczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Gabinet Psychoterapii Agnieszka Staroszczyk”, NIP 8133292342 oraz Jacek Pietras prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Jacek Pietras”, NIP 7341420439, wspólnicy spółki cywilnej działającej pod firmą A. Staroszczyk, J. Pietras Spółka Cywilna, adres: ul. Szlachecka 23B, 32-080 Brzezie, NIP 6772478791, REGON 522249971 (“Współadministratorzy”).

  2. Współadministratorzy nie powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonują obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie zawartej umowy o współadministrowanie. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się ze Współadministratorami drogą elektroniczną, wysyłając e-mail pod adres biuro@gabinetyselfcare.pl

  3. Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe w następujących celach:

   – w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej świadczonych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii),

   – w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na rozpowszechnianie wizerunku),

   – w celu dokonania rozliczeń, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełniania obowiązków podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

   – w celach wynikających z uzasadnionych interesów administratora, w szczególności w celach statystycznych, archiwizacyjnych, badania jakości i satysfakcji, marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

   – w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwiać świadczenie usług.

  5. Dane szczególnych kategorii przetwarzane są na podstawie rt. 9 ust. 2 lit. h) RODO) (przetwarzanie jest konieczne w celu świadczenia opieki zdrowotnej lub prowadzenia leczenia) lub na podstawie udzielonej zgody.

  6. Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:

   – w przypadku, gdy dane są przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, będą one przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa;

   – w przypadku, gdy dane są przetwarzane w celu wykonania umowy, będą one przetwarzane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

   – w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, będą one przetwarzane do czasu istnienia interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

   – w przypadku, gdy dane są przetwarzane są na podstawie zgody, będą one przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa tej zgody.

  7. Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania. We wskazanych w RODO przypadkach mają Państwo również prawo do żądania usunięcia danych osobowych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.

  8. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO dodatkowo przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo w każdym momencie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (bez wpływu na czynności dokonane przed cofnięciem zgody).

  9. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że dane nie są przetwarzane w sposób zgodny z prawem.

  10. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom upoważnionym przez Współadministratorów, podmiotom przetwarzającym dane w ich imieniu (biuro rachunkowe, podmioty świadczące usługi doradcze, marketingowe itp.) oraz podmiotom uprawnionym przepisami prawa.

  11. Dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

  12. Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Kraków, ul. Limanowskiego 15/4

Umów wizytę (Gabinety Krowodrza)

Kraków, ul. Urzędnicza 56/4

Kraków, ul. Limanowskiego 15/4

Kraków, ul. Urzędnicza 56/4