konsultacja i wsparcie psychologiczne dla niemowląt i dzieci (poniżej 7-go roku życia)

sesja 50 min

150 zł

konsultacja i wsparcie psychologiczne dla dzieci (od 7-go roku życia)

sesja 50 min

150 zł

konsultacja i wsparcie psychologiczne dla młodzieży (od 12-go roku życia)

sesja 50 min

150 zł

konsultacja i wsparcie psychologiczne dla młodzieży (od 16-go roku życia)

sesja 50 min

150 zł

konsultacja i wsparcie psychologiczne dla dzieci ze spektrum autyzmu

sesja 50 min

150 zł

konsultacja i wsparcie psychologiczne dla dorosłych

sesja 50 min

150 zł

psychoterapia indywidualna dzieci
(od 7-go roku życia)

sesja 50 min

160 zł

psychoterapia indywidualna młodzieży
(od 12-go roku życia)

sesja 50 min

160 zł

psychoterapia indywidualna młodzieży
(od 16-go roku życia)

sesja 50 min

160 zł

psychoterapia indywidualna dorosłych

sesja 50 min

160 zł

psychoterapia uzależnień

sesja 50 min

160 zł

psychoterapia par i małżeństw

sesja 60 min

250 zł

test WAIS-R (PL)
Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych

3 sesje po 60 min

Diagnoza obejmuje:
– wywiad i wykonanie testu
(2 x 60 min)
– omówienie wyników badań
(1 x 60 min)

Prosimy o kontakt telefoniczny

test MMPI-2
Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości

3 sesje po 60 min

Diagnoza obejmuje:
– wykonanie testu
(2 x 60 min)
– omówienie wyników testu i zalecenia
(1 x 60 min, po 2-ch tygodniach od wykonania testu)

Prosimy o kontakt telefoniczny

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Adres

Gabinety Psychoterapii SELFCARE

ul. Limanowskiego 15/4
30-551 Kraków
Wyznacz trasę

Kontakt

500 15 40 40