REGULAMIN

1. Konsultacje i sesje terapeutyczne / psychologiczne odbywają się wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji.

2. Rezerwacja konsultacji / sesji terapeutycznej może zostać dokonana drogą telefoniczną lub poprzez system rezerwacji on-line.

3. Pacjent, który rezerwuje wizytę po raz pierwszy, zobowiązany jest do dokonania przedpłaty za pomocą systemu płatności on-line.

4. Odwołanie wizyty jest możliwe wyłącznie drogą telefoniczną. W przypadku nieodwołania wizyty najpóźniej na 24 godziny przed jej rozpoczęciem, przedpłata nie zostanie zwrócona. Jeśli wizyta zostanie odwołana przed tym terminem, wpłacone środki zostaną przekierowane na poczet kolejnej wizyty.

5. W trakcie konsultacji psychoterapeutycznych Pacjent zapoznaje się z metodą leczenia, jaką jest psychoterapia. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące przebiegu leczenia, częstotliwości spotkań i płatności omawiane są podczas pierwszych konsultacji z psychoterapeutą indywidualnym.

6. Pacjentów korzystających ze stałej psychoterapii obowiązuje płatność za wszystkie sesje, również w przypadku nieobecności Pacjenta. W sytuacji nieobecności psychoterapeuty, Pacjent nie ponosi opłaty.

7. W przypadku psychoterapii dzieci i młodzieży, przez okres dwunastu miesięcy od dnia rozpoczęcia terapii, czterokrotne odwołanie sesji nie podlega opłacie (pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia nieobecności terapeucie).

8. Płatności w gabinetach można dokonywać wyłącznie bezgotówko: za pomocą karty, telefonu lub BLIKiem. Po dokonaniu zapłaty Pacjent otrzymuje paragon.

9. Reklamacje mogą zostać przesłane drogą mailową na adres: kontakt@gabinetyselfcare.pl Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie będzie mogła zostać rozpoznana w tym terminie, składający reklamację zostanie powiadomiony o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie wysyłana na wskazany przez składającego reklamację adres e-mail.

Gabinety Psychoterapii SELFCARE
Dane rejestrowe: „Anna Skrzypczyk-Sielańczyk, Agnieszka Staroszczyk, Jacek Pietras” s.c.
ul. Olszanicka 8a/2, 30-241 Kraków, NIP 6772478791, REGON 522249971