Prowadzone konsultacje i terapie:

  • Konsultacja psychoterapeutyczna dorosłych
  • Psychoterapia indywidualna dorosłych – po ustaleniu kontraktu z psychoterapeutą

Psychoterapeuta w procesie certyfikacji, psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku psychologia stosowana. Ukończyła 4-letni Kurs Psychoterapii organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in.: w Oddziale Zaburzeń Afektywnych Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie, Krakowskim Instytucie Psychoterapii i Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Pracowała także jako psycholog w Dziale Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Od 2019 r. prowadzi również psychoterapię w Poradni Psychologicznej Centrum Medycznego w Krakowie.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi konsultacje psychoterapeutyczne i psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.