Prowadzone terapie:

  • Konsultacja psychoterapeutyczna dorosłych
  • Psychoterapia indywidualna dorosłych – po ustaleniu kontraktu z psychoterapeutą

Psychoterapeuta w procesie certyfikacji po ukończonym całościowym kursie psychoterapii Organizowanym przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie. Absolwentka psychologii Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień „Alko-Med”, Specjalistycznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Centrum Psychoterapii i Seksuologii „Empatia”, Krakowskim Instytucie Psychoterapii oraz podczas staży w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi konsultacje psychoterapeutyczne i psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.