Prowadzone terapie:

  • Psychoterapia indywidualna dorosłych
  • Psychoterapia uzależnień

Psychoterapeuta w procesie certyfikacji, certyfikowany specjalista terapii uzależnień (certyfikat nr 368, wydany przez PARPA), absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Ukończyła całościowy Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Doświadczenie zawodowe zdobyła w Krakowskim Centrum Dydaktyki i Leczenia Psychodynamicznego, Krakowskim Ośrodku Terapii, Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień oraz Ośrodku Psychoterapii dla DDA, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną i grupową. Aktualnie pracuje w Poradni Leczenia Uzależnień (NFZ) w Krakowie.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz psychoterapię uzależnień. Pracuje w nurcie psychodynamicznym.