Prowadzone konsultacje i terapie:

  • Konsultacja psychoterapeutyczna młodzieży (od 16-go do 18-go roku życia)
  • Psychoterapia indywidualna młodzieży (od 16-go do 18-go roku życia) – po ustaleniu kontraktu z psychoterapeutą
  • Konsultacja i wsparcie psychologiczne dla młodzieży (od 16-go do 18-go roku życia)
  • Konsultacja i wsparcie psychologiczne dla dorosłych

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Katedrze Psychoterapii UJ Collegium Medicum, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła studia magisterskie z psychologii ze specjalnością kliniczną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz uzyskała dyplom przygotowania pedagogicznego dla psychologów.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Całodobowym Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Bielsku- Białej, Krakowskim Instytucie Psychoterapii oraz w placówkach oświatowych. Zainteresowania zawodowe skupia wokół podejścia integracyjnego w psychoterapii indywidualnej dzieci oraz młodzieży. Ponadto nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach i sympozjach.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi konsultacje psychoterapeutyczne oraz psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży (od 7-go do 18-go roku życia). Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.