Prowadzone konsultacje:

  • Konsultacja i wsparcie psychologiczne dla dzieci (od 7-go do 12-go roku życia)
  • Konsultacja i wsparcie psychologiczne dla młodzieży (od 12-go do 18-go roku życia)
  • Konsultacja i wsparcie psychologiczne dla dorosłych

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku psychologia.

Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas rocznego kursu psychoterapii w Szpitalu Klinicznym im. Dr. Józefa Babińskiego w Krakowie oraz na praktykach w Szpitalu Uniwersyteckim na Oddziale Psychoz, gdzie prowadziła zajęcia z psychoedukacji, wykonywała testy psychologiczne oraz udzielała wsparcia psychologicznego. Dodatkowo, prowadziła zajęcia wspomagające dla dzieci ze spektrum autyzmu uzupełniając wiedzę o szkolenie z treningu umiejętności społecznych, psychologii dziecka oraz zaburzeń ze spektrum. Pracowała również w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, gdzie udzielała pomocy ofiarom przemocy oraz prowadziła grupy wsparcia dla młodzieży.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi konsultacje i wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.