Prowadzone konsultacje:

  • Konsultacja psychoterapeutyczna dorosłych
  • Psychoterapia indywidualna dorosłych – po ustaleniu kontraktu z psychoterapeutą
  • Konsultacja i wsparcie psychologiczne dla dorosłych

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku psychologia. Aktualnie w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywała przede wszystkim w Domu Pomocy Społecznej, hospicjach oraz telefonie wsparcia. Obecnie pracuje jako psycholog w Krakowskim Centrum Zdrowia Psychicznego LOGOPROMED na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym. Stale pogłębia swoje kompetencje, uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi konsultacje psychoterapeutyczne i psychoterapię indywidualną oraz konsultacje i wsparcie psychologiczne dla dorosłych.