Prowadzone terapie:

  • Psychoterapia indywidualna młodzieży (od 16-go roku życia)
  • Psychoterapia indywidualna dorosłych
  • Psychoterapia par i małżeństw

Psychoterapeuta w procesie certyfikacji. Ukończył całościowy kurs psychoterapii systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Absolwent teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Centrum Psychoterapii w Myślenicach, a także w Ośrodku Szkoleniowo-Terapeutycznym w Więciórce.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży, dorosłych, a także psychoterapię par i małżeństw. Pracuje w nurcie systemowym.