Prowadzone konsultacje i terapie:

  • Konsultacja psychoterapeutyczna dorosłych
  • Psychoterapia indywidualna dorosłych – po ustaleniu kontraktu z psychoterapeutą

Psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowanego przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Magister pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

Doświadczenie zdobywała w Szpitalu MSWiA w Poznaniu na oddziale Psychiatrycznym z Pododdziałem Detoksykacji oraz w prywatnym sektorze zdrowia psychicznego w Krakowie. Systematycznie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach naukowych, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej oraz grupowej u certyfikowanych superwizorów PTP.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi konsultacje psychoterapeutyczne i psychoterapię indywidualną dorosłych. Pracuje głównie w nurcie psychodynamicznym, stosując jednocześnie podejście integracyjne w psychoterapii i korzystając z metod wywodzących się z innych nurtów.