Prowadzone terapie:

  • Konsultacja psychoterapeutyczna dorosłych
  • Psychoterapia indywidualna dorosłych – po ustaleniu kontraktu z psychoterapeutą

Psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku pedagogika resocjalizacyjna.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Aktualnie pracuje jako pedagog specjalny w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi konsultacje psychoterapeutyczne i psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym.