Prowadzone terapie:

  • Konsultacja psychoterapeutyczna dorosłych
  • Psychoterapia indywidualna dorosłych – po ustaleniu kontraktu z psychoterapeutą

Psychoterapeuta w trakcie całościowego kursu przygotowującego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego prowadzonego przez Poradnię Leczenia Nerwic, Zaburzeń Osobowości, i Zaburzeń Odżywiania Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Szpitala Uniwersyteckiego. Ukończyła pedagogiczne studia magisterskie ze specjalnością arteterapii i twórczej resocjalizacji. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej psychoterapii PTP.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy w specjalistycznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej. Odbyła kurs na wolontariusza w hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Poszerza swoje umiejętności na dodatkowych szkoleniach i uczestnicząc w konferencjach naukowych.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi konsultacje psychoterapeutyczne i psychoterapię indywidualną dorosłych. Pracuje w nurcie psychodynamicznym, korzystając również z technik wywodzących się z innych nurtów. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.