Prowadzone konsultacje:

  • Konsultacja i wsparcie psychologiczne dla młodzieży (od 16-go do 18-go roku życia)
  • Konsultacja i wsparcie psychologiczne dla dorosłych
  • Consultation and psychological support for adults

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku psychologia stosowana. Ukończył kurs „Psychologii Sportu” organizowany przez Zakład Psychologii Instytutu Nauk Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako psycholog w Polskim Czerwonym Krzyżu oraz w Fundacji Zusticz. Obecnie pracuje jako psycholog i interwent kryzysowy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi konsultacje i wsparcie psychologiczne dla młodzieży i młodych dorosłych.

————————————————————————————

Graduate of the Jagiellonian University in Applied Psychology. He completed the „Sport Psychology” course organized by the Department of Psychology of the Institute of Social Sciences of the University of Physical Education in Krakow.

He gained professional experience working as a psychologist at the Polish Red Cross and the Zusticz Foundation. Currently, he works as a psychologist and crisis interventionist at the Crisis Intervention and Counseling Center in Myślenice.

In SELFCARE Psychotherapy Offices, he provides consultations and psychological support for young adults.