Prowadzone konsultacje i terapie:

  • Konsultacja psychoterapeutyczna dorosłych
  • Psychoterapia indywidualna dorosłych – po ustaleniu kontraktu z psychoterapeutą
  • Konsultacja psychoterapeutyczna dzieci i młodzieży (od 7-go do 18-go roku życia)
  • Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży (od 7-go do 18-go roku życia) – po ustaleniu kontraktu z psychoterapeutą

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia organizowanego przez krakowski Instytut Poznawczy, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku psychologia stosowana. Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła Przygotowanie Pedagogiczne dla Psychologów w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego w Przemyślu.

Doświadczenie w zakresie pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzicom zdobywała, odbywając praktyki i pracując jako psycholog, edukator i terapeuta w placówkach oświatowych oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Prowadziła również terapię z dorosłymi, borykającymi się z zaburzeniami lękowymi, nastroju i doświadczającymi innych trudności w codziennym funkcjonowaniu.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi konsultacje psychoterapeutyczne i psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym.