Prowadzone konsultacje:

 • Konsultacja i wsparcie psychologiczne dla dzieci (od 2-go do 12-go roku życia)
 • Konsultacja i wsparcie psychologiczne dla dzieci ze Spektrum Autyzmu
 • Obszary pracy:
  – konsultacje psychologiczne dla dzieci z trudnościami rozwojowymi,
  – terapia psychologiczna dla dzieci ze Spektrum Autyzmu,
  – wsparcie psychologiczne w zakresie zachowań trudnych u dzieci,
  – wsparcie psychologiczne w rozwoju społeczno – emocjonalnym dzieci,
  – ćwiczenie funkcji poznawczych w zakresie percepcji wzrokowej i słuchowej,
  – zajęcia grupowe w ramach Treningu Umiejętności Społecznych,
  – praca indywidualna/grupowa z wykorzystaniem Arteterapii,
  – wsparcie psychologiczne oraz spotkania psychoedukacyjne dla Rodziców/Opiekunów dzieci.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku psychologia w specjalizacji psychologia stosowana. W trakcie kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z Arteterapii na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego.

W praktyce psychologicznej związana z diagnozą i terapią dzieci ze spektrum autyzmu. W codziennej pracy z Pacjentami działa w nurcie rozwojowym, angażując najbliższe środowisko rodzinne w proces terapii oraz w określaniu celów dla sfery najbliższego rozwoju dziecka. Ważnym obszarem oddziaływań terapeutycznych pozostają konkretne wymagania przekazywane podopiecznym, które są dostosowane do ich wieku i możliwości. W ramach swojej aktywności psychologicznej posługuje się również elementami metod z zakresu psychologii twórczości.

Doświadczenie zawodowe zdobyła w czasie staży specjalistycznych: w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju, w placówkach przedszkolnych i szkolnych dedykowanych dzieciom i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz w Krakowskim Instytucie Psychoterapii.

Ponadto, swoją wiedzę i umiejętności praktyczne systematycznie doskonali poprzez uczestnictwo w szeregu szkoleń, warsztatów i konferencji, do których należą m.in.: Całościowe Szkolenie Psychoterapeutyczne prowadzone przez Collegium Medicum UJ, szkolenie z zakresu Picture Exchange Communication System (PECS) – poziom 1; kurs z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ) – Fundacja Solar; szkolenie z zachowań trudnych i agresywnych; warsztaty na temat muzyki i jej społeczno – komunikacyjnego wymiaru u osób ze spektrum autyzmu w ramach ogólnopolskiej sesji naukowo–artystycznej w czasie corocznych Dni Arteterapii i Muzykoterapii Katowickiej.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi konsultacje i wsparcie psychologiczne dla dzieci. Prowadzi również terapię indywidualną i grupową oraz warsztaty dla dzieci ze spektrum autyzmu, a także udziela wsparcia dla ich rodzin.