Prowadzone terapie:

  • Konsultacje i wsparcie psychologiczne dla dzieci ze spektrum autyzmu

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku psychologia w specjalizacji psychologia stosowana. W trakcie kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z Arteterapii na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego.

W praktyce psychologicznej związana z diagnozą i terapią dzieci ze spektrum autyzmu. W codziennej pracy z Pacjentami działa w nurcie rozwojowym, angażując najbliższe środowisko rodzinne w proces terapii oraz w określaniu celów dla sfery najbliższego rozwoju dziecka. Ważnym obszarem oddziaływań terapeutycznych pozostają konkretne wymagania przekazywane podopiecznym, które są dostosowane do ich wieku i możliwości. W ramach swojej aktywności psychologicznej posługuje się również elementami metod z zakresu psychologii twórczości.

Doświadczenie zawodowe zdobyła w czasie staży specjalistycznych: w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju, w placówkach przedszkolnych i szkolnych dedykowanych dzieciom i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz w Krakowskim Instytucie Psychoterapii.

Ponadto, swoją wiedzę i umiejętności praktyczne systematycznie doskonali poprzez uczestnictwo w szeregu szkoleń, warsztatów i konferencji, do których należą m.in.: szkolenie z zakresu Picture Exchange Communication System (PECS) – poziom 1; kurs z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ) – Fundacja Solar; szkolenie z zachowań trudnych i agresywnych; warsztaty na temat muzyki i jej społeczno – komunikacyjnego wymiaru u osób ze spektrum autyzmu w ramach ogólnopolskiej sesji naukowo–artystycznej w czasie corocznych Dni Arteterapii i Muzykoterapii Katowickiej.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi konsultacje, terapię indywidualną i grupową oraz warsztaty dla dzieci ze spektrum autyzmu, a także udziela wsparcia dla ich rodzin.