Prowadzone terapie:

  • Konsultacje i wsparcie psychologiczne dla dorosłych

Absolwentka Akademii Ignatianum w Krakowie na kierunku psychologia ze specjalnością psychokryminologia oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku psychologia transportu. Ukończyła certyfikowane szkolenie z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych oraz roczny kurs przygotowujący do prowadzenia terapii behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Domu Pomocy Społecznej, gdzie diagnozowała i opiniowała psychologicznie mieszkańców, a także udzielała wsparcia psychologicznego.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi konsultacje i wsparcie psychologiczne.