Prowadzone konsultacje:

  • Psychoterapia indywidualna dorosłych

Psychoterapeuta w trakcie Całościowego Kursu Psychoterapii prowadzonego przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku psychologia stosowana.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in.: prowadząc konsultacje psychologiczne, wsparcie oraz trening mentalny sportowców Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w Krakowie oraz podczas stażu organizowanego przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych. Pracowała jako psycholog w Placówce Oświatowo-Wychowawczej prowadząc wsparcie psychologiczne dla dzieci i rodziców w trakcie pandemii. Zajmowała się także psychoedukacją dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach organizacji studenckich takich jak „Pragma” oraz „Psychodyskusje” działających przy Uniwersytecie Jagiellońskim.

Aktualnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego w Krakowie, jako psycholog oraz w Gabinetach Psychoterapii SELFCARE, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie integratywnym.