Prowadzone terapie:

  • Konsultacja psychoterapeutyczna dorosłych
  • Psychoterapia indywidualna dorosłych – po ustaleniu kontraktu z psychoterapeutą

Psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku psychologia.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, w Poradni Zdrowia Psychicznego, w placówce DPS oraz w hospicjum środowiskowym wspierając osoby chore terminalnie.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi konsultacje psychoterapeutyczne i psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pracuje w nurcie psychodynamicznym.