Prowadzone konsultacje i terapie:

  • Konsultacja psychoterapeutyczna dorosłych
  • Psychoterapia indywidualna dorosłych – po ustaleniu kontraktu z psychoterapeutą

Psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia prowadzonego przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku psychologii stosowanej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Oddziale Dziennym Zaburzeń Emocji i Nastroju Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Poradni Medycyny Pracy w Krakowie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Krośnie.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi konsultacje psychoterapeutyczne i psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym.