Prowadzone konsultacje:

  • Konsultacja i wsparcie psychologiczne dla młodzieży (od 12-go do 18-go roku życia)
  • Konsultacja i wsparcie psychologiczne dla dorosłych

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku psychologia. Ukończyła dwustopniowy kurs „Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach”.

Obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na terenie Krakowa, gdzie zajmuje diagnozą i wsparciem psychologicznym dla dzieci i młodzieży oraz konsultacjami dla rodziców. Od kilku lat prowadzi również warsztaty dla dzieci i młodzieży, a także spotkania dla rodziców i nauczycieli.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi konsultacje psychologiczne dla młodzieży i młodych dorosłych.