Prowadzone terapie:

  • Psychoterapia uzależnień

Psycholog, socjolog, specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji.

Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami doświadczającymi przemocy, osobami uzależnionymi, członkami rodzin osób uzależnionych, a także z osobami stosującymi przemoc. Od wielu lat prowadzi programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Kompetencje w zakresie terapii uzależnień doskonali w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie, gdzie prowadzi konsultacje indywidualne, a także terapię indywidualną dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi konsultacje i wsparcie psychologiczne dla osób doświadczających przemocy oraz psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.