Prowadzone konsultacje i terapie:

  • Konsultacja psychoterapeutyczna dorosłych
  • Psychoterapia indywidualna dorosłych – po ustaleniu kontraktu z psychoterapeutą
  • Konsultacja i wsparcie psychologiczne dla dorosłych
  • Consultation and psychological support for adults

Psychoterapeuta w trakcie całościowego kursu przygotowującego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie. Absolwentka Akademii Ignatianum na kierunku psychologia ze specjalnością psychokryminologia.

Doświadczenie zdobywała na oddziale dziennym leczenia uzależnień UNIMED oraz na oddziale dziennym leczenia nerwic w Instytucie Psychoterapii w Krakowie. Ukończyła staże w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Krakowie na oddziale dziennym oraz klinicznym psychiatrycznym oraz w Szpitalu Klinicznym im. J. Babińskiego w Krakowie, gdzie prowadziła indywidualne wsparcie psychologiczne i psychoedukację.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi konsultacje psychoterapeutyczne i psychoterapię indywidualną osób dorosłych, a także konsultacje oraz wsparcie psychologiczne dla osób dorosłych w języku polskim i angielskim. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

————————————————————————————

Graduate of Akademia Ignatianum in Kraków as psychologist with psychocryminology speciality. Currently she does the psychotherapy course in psychodinamic paradigm in Clinical Psychiatric Hospital J. Babiński in Krakow.

She was an intern in Day Hospital of Addiction Treatment UNIMED and intern in Day Hospital of Neurosis Treatment in the Institute of Psychotherapy.
She finished also the internship in 5 Military Clinical Hospital with Polyclinic in Krakow on the psychiatric ward and in Clinical Psychiatric Hospital J. Babiński in Krakow where she has conducted psychological counseling.

She works in SELFCARE Psychotherapy Offices as psychologist in native Polish and English level B2+.