Prowadzone konsultacje:

  • Konsultacja i wsparcie psychologiczne dla dorosłych
  • Consultation and psychological support for adults

Absolwentka Akademii Ignatianum na kierunku psychologia ze specjalnością psychokryminologia. Aktualnie w trakcie całościowego kursu psychoterapii w nurcie psychodynamicznym organizowanym przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie..

Doświadczenie zdobywała na oddziale dziennym leczenia uzależnień UNIMED oraz na oddziale dziennym leczenia nerwic w Instytucie Psychoterapii w Krakowie. Ukończyła staże w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Krakowie na oddziale dziennym oraz klinicznym psychiatrycznym oraz w Szpitalu Klinicznym im. J. Babińskiego w Krakowie, gdzie prowadziła indywidualne wsparcie psychologiczne i psychoedukację.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi konsultacje oraz wsparcie psychologiczne dla osób dorosłych w języku polskim i angielskim.

Graduate of Akademia Ignatianum in Kraków as psychologist with psychocryminology speciality. Currently she does the psychotherapy course in psychodinamic paradigm in Clinical Psychiatric Hospital J. Babiński in Krakow.

She was an intern in Day Hospital of Addiction Treatment UNIMED and intern in Day Hospital of Neurosis Treatment in the Institute of Psychotherapy.
She finished also the internship in 5 Army Clinical Hospital in Krakow on the psychiatric ward and in Clinical Psychiatric Hospital J. Babiński in Krakow where she has conducted psychological counseling.

She works in SELFCARE Psychotherapy Offices as psychologist in native Polish and English level B2+.