Prowadzone konsultacje:

  • Konsultacja i wsparcie psychologiczne dla dzieci (od 7-go do 12-go roku życia)
  • Konsultacja i wsparcie psychologiczne dla młodzieży (od 12-go do 18-go roku życia)

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku psychologia ze specjalnością edukacja i komunikacja. Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych oraz Trener Grupy. Ukończyła również warsztaty z cyklu Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w instytucjach oświatowych jako psycholog szkolny i przedszkolny. Prowadziła także Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży. Ukończyła staż w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, gdzie asystowała w licznych zajęciach terapeutycznych. Doświadczenie do zawodu psychologa zdobywała także na Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym dla dorosłych oraz pracując z dziećmi na półkoloniach i wyjazdach. Ponadto, przeprowadzała również warsztaty grupowe wzmacniające kreatywność w przedszkolach. Aktualnie pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej prowadząc diagnozę oraz udzielając wsparcia dla rodziców.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi konsultacje i wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży oraz dla ich rodziców. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.