Prowadzone terapie:

  • Konsultacja psychoterapeutyczna dorosłych
  • Psychoterapia indywidualna dorosłych – po ustaleniu kontraktu z psychoterapeutą

Psychoterapeutka w trakcie całościowego, czteroletniego Kursu „Psychoterapia Psychodynamiczna” przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, organizowanego przez Poradnię Leczenia Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pielęgniarstwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas stażu w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Stale poszerza swoje umiejętności biorąc udział w dodatkowych szkoleniach.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi konsultacje psychoterapeutyczne oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.