Prowadzone konsultacje i terapie:

  • Konsultacja psychoterapeutyczna dorosłych
  • Psychoterapia indywidualna dorosłych – po ustaleniu kontraktu z psychoterapeutą

Psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowanego przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku psychologia stosowana.
Doświadczenie zawodowe zdobywała na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Oddziale Psychiatrii w Szpitalu im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Aktualnie pracuje również w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej jako psycholog, gdzie udziela wsparcia i pomocy psychologicznej dla młodzieży.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi konsultacje psychoterapeutyczne i psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pracuje w nurcie psychodynamicznym oraz integracyjnym, wykorzystując techniki wywodzące się z innych nurtów psychoterapeutycznych i dopasowując je do potrzeb pacjenta.