Prowadzone konsultacje i terapie:

  • Konsultacja i wsparcie psychologiczne dla młodzieży (od 16-go roku życia)
  • Konsultacja i wsparcie psychologiczne dla dorosłych
  • Konsultacja psychoterapeutyczna uzależnień
  • Psychoterapia uzależnień – po ustaleniu kontraktu z psychoterapeutą

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku psychologia, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Obecnie jest w trakcie całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobyła m. in. w Empirycznym Zespole Badawczym ADHD w Lublinie, gdzie prowadziła treningi poznawcze dla dzieci z ADHD, w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży MONAR w Gdańsku oraz w Stowarzyszeniu MONAR Poradnia Profilaktyki i Leczenia i Terapii Uzależnień w Lublinie.

Aktualnie pracuje w Centrum Psychoterapii Sobrietas, gdzie prowadzi Oddział Dzienny Terapii Uzależnień, psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz jako psycholog w Poradni „Twoja PoraDnia” w Wieliczce.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych i młodzieży od 16-go roku życia oraz psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.