Prowadzone terapie:

  • Konsultacje i wsparcie psychologiczne dla młodzieży (od 16-go roku życia)
  • Konsultacje i wsparcie psychologiczne dla dorosłych
  • Psychoterapia uzależnień

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku psychologia, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji.

Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w Empirycznym Zespole Badawczym ADHD w Lublinie, gdzie prowadziła treningi poznawcze dla dzieci z ADHD, w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży MONAR w Gdańsku, Stowarzyszeniu MONAR Poradnia Profilaktyki i Leczenia i Terapii Uzależnień w Lublinie.

Aktualnie pracuje, jako psycholog w Powiatowej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Wieliczce, a także w Poradni „Twoja PoraDnia” w Wieliczce.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych i młodzieży od 16-go roku życia oraz psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.