Prowadzone konsultacje i terapie:

  • Konsultacja psychoterapeutyczna dorosłych
  • Psychoterapia indywidualna dorosłych – po ustaleniu kontraktu z psychoterapeutą
  • Konsultacja psychoterapeutyczna młodzieży (od 16-go do 18-go roku życia)
  • Psychoterapia indywidualna młodzieży (od 16-go do 18-go roku życia) – po ustaleniu kontraktu z psychoterapeutą

Psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku pedagogika resocjalizacyjna.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Świętej Siostry Faustyny w Krakowie. Aktualnie pracuje, jako pedagog w XII Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Norwida w Krakowie oraz w Zespole Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi konsultacje psychoterapeutyczne oraz psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych. Pracuje w nurcie psychodynamicznym.