Prowadzone konsultacje i terapie:

  • Konsultacja psychoterapeutyczna dorosłych
  • Psychoterapia indywidualna dorosłych – po ustaleniu kontraktu z psychoterapeutą

Psychoterapeuta w trakcie całościowego kursu przygotowującego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej organizowanego przez Szkołę Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz WSB NLU w Nowym Sączu na kierunku Psychologia Kliniczna i Osobowości.

Doświadczenie zdobywał podczas praktyk oraz stażu klinicznego na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie. Obecnie pracuje również jako psycholog w wielickich przedszkolach. Swoje kwalifikacje podnosi biorąc udział w szkoleniach i konferencjach.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi konsultacje psychoterapeutyczne i psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pracuje w nurcie poznawczo – behawioralnym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.