Prowadzone terapie:

  • Psychoterapia indywidualna dzieci (od 7-go roku życia)
  • Psychoterapia indywidualna młodzieży (od 12-go roku życia)
  • Psychoterapia indywidualna młodzieży (od 16-go roku życia)
  • Psychoterapia indywidualna dorosłych

Psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, gdzie zajmował się wspieraniem dzieci i młodzieży, a także w zielonogórskiej fundacji „Możesz inaczej” i w jednej ze szkół podstawowych w Krakowie, w których przeprowadzał zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Obecnie odbywa staż w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie na oddziale ogólnopsychiatrycznym.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi psychoterapię dzieci od 7-go roku życia, młodzieży i osób dorosłych. Pracuje w nurcie psychodynamicznym.