Prowadzone konsultacje i terapie:

  • Konsultacja psychoterapeutyczna dorosłych
  • Psychoterapia indywidualna dorosłych – po ustaleniu kontraktu z psychoterapeutą
  • Konsultacja psychoterapeutyczna dzieci i młodzieży (od 7-go do 18-go roku życia)
  • Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży (od 7-go do 18-go roku życia) – po ustaleniu kontraktu z psychoterapeutą

Psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, gdzie zajmował się wspieraniem dzieci i młodzieży, a także w zielonogórskiej fundacji „Możesz inaczej” i w jednej ze szkół podstawowych w Krakowie, w których przeprowadzał zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Odbył także staż w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie na oddziale ogólnopsychiatrycznym. Obecnie pracuje w Centrum Medycznym „Da Vinci” refundowanym przez NFZ.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi konsultacje psychoterapeutyczne i psychoterapię osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Pracuje w nurcie psychodynamicznym.