Prowadzone konsultacje:

  • Konsultacja i wsparcie psychologiczne dla dorosłych

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku psychologia. Doświadczenie zawodowe zdobywała na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ, gdzie wykonywała diagnozy psychologiczne i udzielała wsparcia psychologicznego. Prowadziła również warsztaty z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem.

Obecnie pracuje jako psycholog w Szpitalu Powiatowym im. L. Rydygiera w Brzesku na oddziałach Chirurgii Ogólnej i Chorób Wewnętrznych oraz w Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi konsultacje i wsparcie psychologiczne dla dorosłych.