Prowadzone konsultacje i terapie:

  • Konsultacja psychoterapeutyczna uzależnień
  • Psychoterapia uzależnień – po ustaleniu kontraktu z psychoterapeutą

Pedagog resocjalizacji, psychoterapeuta uzależnień w procesie certyfikacji. Ukończyła Akademię Pedagogiczną w Krakowie, Krakowską Szkołę Terapii Uzależnień oraz kurs krótkoterminowej terapii par.

Doświadczenie zawodowe zdobywała na Oddziale Terapii Uzależnień w Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie oraz w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia SP ZOZ w Brzesku. Pracowała również z młodzieżą niedostosowaną społecznie i ich rodzinami w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych w Krakowie.

Obecnie jest zatrudniona w „Poradni dla Osób z Problemami Alkoholowymi” w Szpitalu im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie. Pracuje zarówno z osobami dorosłymi, jak i młodzieżą wykazującą zachowania ryzykowne, szkodliwe, uniemożliwiające codzienne funkcjonowanie. Podejmuje się terapii młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych, alkoholu oraz behawioralnie. Pracuje także z członkami rodzin osób uzależnionych, osobami współuzależnionymi oraz z parami w kryzysie, z problemem uzależnienia od alkoholu w formie krótkoterminowej terapii.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych i członków ich rodzin w podejściu integrującym paradygmaty: behawioralno – poznawczy, systemowy i egzystencjonalny.