Prowadzone konsultacje i terapie:

  • Konsultacja psychoterapeutyczna dorosłych
  • Psychoterapia indywidualna dorosłych – po ustaleniu kontraktu z psychoterapeutą
  • Consultation and individual psychotherapy for adults

Psychoterapeuta w trakcie całościowego kursu psychoterapii prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowującego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Magister filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doświadczenie zdobywała m.in. na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ośrodku atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, gdzie pracowała przez ponad dwa lata. Poszerza swoją wiedzę i umiejętności na dodatkowych szkoleniach i warsztatach.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi konsultacje psychoterapeutyczne i psychoterapię indywidualną osób dorosłych w języku polskim i angielskim. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

————————————————————————————

A graduate of the English Philology programme (MA) at the Jagiellonian University. She is currently completing the 4-year psychotherapy course offered by the Psychotherapy Chair of the Jagiellonian University’s Medical College, part of the requirements for the licence to practice individual and group psychotherapy issued by the Polish Psychiatric Association.

Her work experience includes an internship at the Treatment for Neuroses and Behavioural Disorders Day Ward of the Psychotherapy Department of the University Hospital in Krakow, where she then volunteered as a trainee psychotherapist for over two years. She continually develops her expertise and skills, participating in professional courses and workshops.

At SELFCARE Psychotherapy Offices she offers consultation and individual psychodynamic psychotherapy in English (C2, or native-like level). Her work is regularly supervised by a certified supervisor.