Prowadzone terapie:

  • Konsultacja psychoterapeutyczna dorosłych
  • Psychoterapia indywidualna dorosłych – po ustaleniu kontraktu z psychoterapeutą

Doktor nauk biologicznych oraz psychoterapeuta w trakcie całościowego kursu psychoterapii prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowującego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zdobywała m.in. na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Poszerza swoje umiejętności na dodatkowych szkoleniach i uczestnicząc w konferencjach naukowych. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi konsultacje psychoterapeutyczne i psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pracuje w nurcie psychodynamicznym.