Prowadzone terapie:

  • Konsultacja psychoterapeutyczna dorosłych
  • Psychoterapia indywidualna dorosłych – po ustaleniu kontraktu z psychoterapeutą

Doktor nauk biologicznych oraz psychoterapeuta w trakcie całościowego kursu psychoterapii prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowującego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

Doświadczenie zdobywała m.in. na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Poszerza swoje umiejętności na dodatkowych szkoleniach i uczestnicząc w konferencjach naukowych.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi konsultacje psychoterapeutyczne i psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pracuje w nurcie psychodynamicznym i integracyjnym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.