Skip to main content

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 1. Співадміністраторами ваших персональних даних у розумінні Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб (GDPR) є Agnieszka Staroszczyk, яка веде бізнес під назвою “Gabinet Psychoterapii Agnieszka Staroszczyk”, NIP 8133292342 та Jacek Pietras, який веде бізнес під ім’ям “Jacek Pietras”, NIP 7341420439, партнери в цивільному товаристві, що діє під іменем A. Staroszczyk, J. Pietras s.c., адреса: ul. Szlachecka 23B, 32-080 Brzezie, NIP 6772478791, REGON 522249971 (“Співадміністратори”).

 2. Співадміністраторами не призначено Інспектора із захисту персональних даних (ІОДО) та виконує обов’язки щодо обробки персональних даних на підставі укладеного договору про співадміністрування. З усіх питань, пов’язаних з обробкою персональних даних, ви можете зв’язатися зі Співадміністраторами в електронному вигляді, надіславши електронний лист на адресу biuro@gabinetyselfcare.pl

 3. Спільні контролери обробляють персональні дані для таких цілей:

  1. для укладення та виконання договору про надання послуг відповідно до ст. 6 сек. 1 літ. б) GDPR та ст. 6 сек. 1 літ. а) GDPR (згода на обробку спеціальних категорій даних),

  2. з маркетинговими цілями відповідно до ст. 6 сек. 1 літ. а) GDPR (згода на поширення зображення),

  3. для здійснення розрахунків, у тому числі ведення бухгалтерських книг та виконання податкових зобов’язань, відповідно до ст. 6 сек. 1 літ. в) GDPR,

  4. для цілей, що випливають із законних інтересів адміністратора, зокрема для статистичних та архівних цілей, дослідження якості та задоволення, прямого маркетингу відповідно до ст. 6 сек. 1 літ. f) GDPR,

  5. для пред’явлення позовів та захисту від позовних вимог відповідно до ст. 6 сек. 1 літ. f) GDPR.

 1. Надання даних є добровільним, але невиконання цього може перешкодити наданні послуг.

 2. Дані спеціальних категорій обробляються на підставі ст. 9 сек. 2 літ. h) GDPR) (обробка необхідна для надання медичної допомоги чи лікування) або на основі згоди.

 3. Термін зберігання персональних даних залежить від правових підстав їх обробки:

  1. якщо дані обробляються з метою виконання зобов’язань, що випливають із положень законодавства, у тому числі податкового законодавства, вони оброблятимуться протягом періоду, необхідного для виконання цих зобов’язань, та періоду, передбаченого законодавством;

  2. якщо дані обробляються для виконання контракту, вони оброблятимуться до завершення всіх фактичних та юридичних дій, необхідних для виконання договору або забезпечення будь-яких претензій;

  3. якщо дані обробляються на основі законних інтересів Адміністратора, вони оброблятимуться до тих пір, поки не існують інтереси, що лежать в основі цієї обробки, або поки ви не заперечите проти такої обробки;

  4. якщо дані обробляються на основі згоди, вони оброблятимуться, доки ви не відкликаєте свою згоду.

 1. Незалежно від законодавчої бази для обробки персональних даних, ви маєте право на доступ до вмісту ваших персональних даних і право на його виправлення. У випадках, зазначених у GDPR, ви також маєте право вимагати видалення персональних даних і право вимагати обмеження їх обробки.

 2. У разі, якщо дані обробляються на підставі ст. 6 сек. 1 літ. f) GDPR, ви також маєте право заперечити проти обробки, а коли дані обробляються на підставі ст. 6 сек. 1 літ. a) або b) GDPR, ви додатково маєте право на перенесення даних. Ви можете відкликати свою згоду на обробку персональних даних у будь-який час (не впливаючи на діяльність, яка була здійснена до відкликання згоди).

 3. Ви також маєте право подати скаргу до контролюючого органу – Голови Управління із захисту персональних даних, якщо буде виявлено, що дані обробляються не відповідно до законодавства.

 4. Персональні дані можуть передаватися уповноваженим Співадміністратором особам, суб’єктам, які обробляють дані від їх імені (бухгалтерії, суб’єктам, що надають консультаційні та маркетингові послуги тощо), та уповноваженим законом особам.

 5. Персональні дані можуть передаватися за межі Європейського Союзу. У цьому випадку передача даних відбуватиметься на підставі відповідної угоди, яка містить стандартні положення про захист даних, прийнятої Європейською Комісією, або на підставі відповідного рішення Європейської Комісії.

 6. Персональні дані не будуть включені в процес автоматизованого прийняття рішень або профілювання, зазначений у ст. 22 сек. 1 і 4 GDPR.